Kutná Hora
historické město, kde úředníci MÚ podvádí, porušují zákony a zneužívají úřednickou moc

Stavební zákon

      V době, kdy docházelo ke stavbám ne mém pozemku byl platný mimo jiného zákon 50/1976 Sb. známý jako Stavební zákon. Zde jsem pro vás připravil některé zajímavé části tohoto zákona pro připomenutí.

 

§ 34 Účastníci územního řízení

(1) Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná

práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

 

§ 58 Žádost o stavební povolení

(1) Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu.

(2) Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej

opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní.

 

§ 59 Účastníci stavebního řízení

(1) Účastníky stavebního řízení jsou

a) stavebník,

b) osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná

práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,

c) další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává 1b) nejedná-li se o stavební řízení vedené podle § 137a odst. 3.

 

§ 78 (1) Účastníky kolaudačního řízení jsou

a) stavebník,

b) vlastník stavby,

c) uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám,

d) vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím

přímo dotčeno.

(2) Sloučí-li stavební úřad s kolaudačním řízením řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jsou účastníky

řízení i ti účastníci stavebního řízení, jichž by se změna mohla dotknout. Ve všech dále zmíněných případech nebyl majitel pozemku ani účastníkem územního

řízení, nikdy majitel pozemku nedal písemný ani ústní souhlas ke stavbám, nebyl ani účastníkem kolaudačního řízení.

 

   Jednoduše řečeno, tak si úředníci i MÚ Kutná Hora i stavebníci dělali co sami chtěli a co se jim hodilo, bez ohledu na to, že pozemek pro stavby není jejich, ale je ve vlastnictví jiné osoby. A co je asi nejhorší, že stavebníkem bylo v jednou případě i samo město Kutná Hora. Ale k tomu se dostaneme později.

prosinec 2012
púsčpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31